Akustik Danışmanlık
Çevresel gürültünün; insanların beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olduğu için; artık mekanların kaliteli bir ses yalıtımı yapmaları gerektiği bilinmektedir. Bu amaçla; mekanlarda gürültüyle ilgili ses seviyelerinin tespiti ve çeşitli tedbirlerin alınması, akustik ve çevresel gürültünün değerlendirilmesi raporunun hazırlanması ve uygulama yöntemlerini, alınması gereken tedbirler, malzeme seçimi v.b için verilen hizmettir. Çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
* Bu site Zilan Ermiş proje tasarım hizmetleri tarafından dizayn edilmiştir.
* This site has been designed by Zilan Ermiş Project and Design Services.